Įveskite vardą
Įveskite pavardę
Įveskite asmens kodą
Paieškos sistema veikia geriausiai su šiomis naršyklėmis:
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari
Atkreipkite dėmesį ir suveskite duomenis į paieškos sistemą teisingai, tokiu pasirinkimu kaip, buvo pateiktas asmens prašymas egzaminavimo centrui:

vardas, pavardė, gimimo data ir (arba) vardas, pavardė, asmens kodas.